A shortened version in English:

 

Automate IT or lose IT – With more automation, more jobs…

Unsurprisingly, Sweden’s current growth rates are pretty good whereas the labor market seems a bit shaky. What’s more surprising is the prevalent conclusion that "automation keeps our employment rates down". That might perhaps be true in an extreme “weekly policy” perspective; quite many people seem to forget that back in the eighties, Sweden was a global #1 in industrial robots per capita while unemployment was hardly measurable at all (1 - 2 %). Taking a longer view, the key subject of discussion shall rather be the influence of automation on an open, export-dependent, small yet highly industrial economy in an enlarged EU. A couple of months ago, (eminent) The Economist brought industrial outsourcing up for discussion; a condensed conclusion: automated jobs are staying whereas labor-intensive manufacturing is moving away (likely, Sweden’s labor taxes tend to aggravate this distinction further). In some enterprises, automation has brought down the labor costs to some 10% of total costs; apparently, these few percent can’t outweigh other important factors (from a short distance to customers, and through to much less corruption).

Rather, we should be seriously concerned because of some other signs. Robotics, automation and AI are still absent on the politically correct IT-agenda (PC IT :-) in Sweden – despite of retirements rapidly increasing. Some automation erpertise is about to retire and some is moving (not least, to Central Europe) while the number of new students in these fields is decreasing. The automation solutions for the SW industry itself, that were enabled by the new standards Model Driven Architecture and Unified Modeling Language 2.0 ("CAD/CAM for software”) are still rarely being discussed (however, there are already industrial success stories from the US); but what if the experts who know all the logic that you intend to “automate a little later” retire before the (postponed) automation project?

Along with fewer ruined spines of personnel, automation has so far resulted in market shares for a thriving domestic industry. In today’s preoccupation with weekly employment figures, let’s not forget that this mechanism is likely to work the same way even in the future.

 

 

 

This polemical article on automation in industry and in software was published in Swedish by “pink daily” Dagens Industri, debate page, www.di.se, Feb 4th, 2004 (in a version slightly shortened from my original text below).

 

 

Automate IT or lose IT  – Med mer automation behåller vi fler jobb… 

KI:s statistik om hyfsad svensk tillväxt samtidigt med en skakig arbetsmarknad är inte överraskande. Det är däremot den gängse slutsatsen att "automation håller nere sysselsättningen i landet". Det går endast att hålla med i ett veckopolitiskt perspektiv, med en "planeringshorisont" någonstans vid nästa KI-rapport. Många har redan glömt att vi under 80-talet faktiskt var världens robottätaste land per capita samtidigt som arbetslösheten var knappt mätbar (1 - 2 %).

 

Det givna diskussionsämnet på sikt bör snarare vara automationens påverkan på en öppen, exportberoende, liten men välutvecklad industriekonomi i ett utvidgat EU. För någon månad sedan följde ansedda The Economist upp jobbutflyttningen i europeisk och nordamerikansk industri. Slutsats: automatiserade jobb väljer hemmaplan före Asien och Östeuropa, medan arbetsintensiv tillverkning flyttar (jag tror att för Sveriges del förstärks denna skillnad ytterligare genom höga skatter på arbete). Automation har i vissa företag fått ner andelen lönekostnader till 10% av kostnadsmassan. Dessa procent väger lätt mot närhet till kund, leverantörskedjor/Supply Chain Management/låg transaktionskostnad, utbildning, låg korruption osv.

 

Mot den bakgrunden finns det fog för en helt annan oro:

- Politiskt korrekt IT ("PC IT") i Sverige är telekom och Internet, kris eller ej. Medan robotik och AI (Artificiell Intelligens) återvänt till fokus i japanska storföretag samt amerikanska och brittiska universitet så är IT:s automationsuppdrag osynligt på den svenska IT-agendan - trots våra tilltagande pensionsavgångar.

- Expertis på industriautomation från ABB:s guldålder närmar sig pensionering (se andras inlägg på denna sida i somras). Samtidigt flyttar en del know-how kring automation ut, till de nya tillverkningsländerna - inte minst EU:s nya "bilbälte" i Centraleuropa (t ex Skoda har i flera år drivit en egen högskola inriktad på modern bilutveckling och bilproduktion). Samtidigt sjunker även intresset för IT och automation bland nyinskrivna svenska studenter. 

- Det historiska samförståndet i automationsfrågor mellan svenska arbetsgivarorganisationer och fack har drunknat i mediabruset. Sjukskrivningsreglerna är inte heller skrivna för typscenariot i automatiserade företag, där expert-Pelle fått stanna hemma men ändå håller företaget flytande via sin bärbara.

- De automationslösningar för programvaruindustrin själv som de nya standarderna Model Driven Architecture och Unified Modeling Language 2.0 skapat ("CAD/CAM för mjukvara") har knappt börjat diskuteras i IT-Sverige; lyckade, skarpa industriprojekt har genomförts i USA de senaste åren medan här lever IT-cheferna i tron att det handlar om något slags "universitetsprodukt". Men omställningen i svensk IT-industri kan bli mer svårbudgeterat om pensionsavgångarna hinner före investeringen och teknikskiftet. 

 

Den tydligaste skillnaden mellan ledarskap och veckopolitik ligger i tidsperspektiv. Hittills har automation (förutom färre lyft och färre utslitna ryggar) gett dels marknadsandelar, dels en stark inhemsk industri. I den allmänna fixeringen vid veckostatistik från AMS får vi inte glömma bort att detta lär fungera likadant även framöver.

Milan Kratochvíl

 

 

Back, Kiseldalens Top Page